Als admin kan u een andere account deactiveren. 

Dit doet u onder het tabblad “workspace”. U klikt op de naam van de gebruiker die u wenst te deactiveren en klikt hierop.

Een persoon volledig verwijderen kan echter niet, omdat mogelijk transacties, betalingen en dossiers aan deze account gekoppeld zijn.