In uw workspace gaat u naar het tabblad “workspace”. U klikt op de naam van de gebruiker. Er verschijnt een nieuw scherm. U klikt onderaan op “make admin”. Zo heeft deze persoon nu ook administrator-rechten binnen de workspace.