Ja. De eerste persoon die een onderneming registreert maakt de workspace aan en wordt automatisch administrator. In de workspace kan u in de tab “workspace” personen uitnodigen. U klikt hiervoor op de knop “uitnodigen” en vervolgens kan u het emailadres, voornaam en familienaam ingeven.