De admin, ofwel administrator, is de eerste persoon die de workspace aanmaakt. 

De admin kan andere mensen uitnodigen tot de workspace, toegang verlenen tot Clarus of net deactiveren. 

De admin kan ook andere personen admin maken.